"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 6 năm 2020

Cập nhật: 25/06/2020 18:00

Sáng 25/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 6 năm 2020, thu hút đông đảo đội ngũ báo cáo viên các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn toàn thành phố tham gia. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị. Về phía Công an thành phố có Đại tá Mai Xuân Thắng - Phó Giám đốc Công an thành phố dự.

Đại tá Mai Xuân Thắng - Phó Giám đốc Công an thành phố tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020)

Tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên thành phố được thông tin những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời được tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đội ngũ báo cáo viên thành phố còn được quán triệt Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên thành phố tập trung tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 6 và tháng 7 tới...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718590
Trực tuyến: ...