"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Ra mắt mô hình “Vùng giáo bình yên” tại thôn Tiên Đôi Ngoại, Đoàn Lập, Tiên Lãng

Cập nhật: 29/10/2019 07:01

Chiều 28-10, UBND xã Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng) tổ chức triển khai mô hình triển khai mô hình “Vùng giáo bình yên” tại thôn Tiên Đôi Ngoại (Xóm Giáo). Tới dự có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Tiên Lãng.

Ban chỉ đạo mô hình ký kết quy giao ước thi đua thực hiện mô hình " Vùng giáo bình yên"

Thôn Tiên Đôi Ngoại có 120 hộ với 540 nhân khẩu nghề nghiệp chủ yếu bà con giáo dân là nông nghiệp. Tại lễ ra mắt, đại diện lãng đạo các ban, ngành xã Đoàn Lập và thôn ký cam kết, phối hợp triển khai xây dựng mô hình “Vùng giáo bình yên” tại thôn Tiên Đôi Ngoại với các nội dung: tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; chủ động làm tốt công tác tự quản, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và chung tay xây dựng nông thôn mới…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318666
Trực tuyến: ...