"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Triển khai mô hình “Bạch Long Vỹ - đảo bình yên, bền vững"

Cập nhật: 29/07/2022 09:00

Xuất phát từ đặc thù tình hình an ninh trật tự huyện đảo, vừa qua Công an huyện Bạch Long Vỹ chủ động tham mưu với Huyện ủy - UBND huyện xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: “Bạch Long Vỹ - đảo bình yên, bền vững” nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự.

Công an huyện Bạch Long Vỹ tuyên truyền pháp luật tới nhân dân trên huyện đảo

Mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự “Bạch Long Vỹ - đảo bình yên, bền vững” cũng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp, thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường. Qua đó phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền sâu rộng mọi tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý với các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14655167
Trực tuyến: ...