"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc CATP chúc mừng Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dịp 22/12

Cập nhật: 17/12/2019 16:15