"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Công an thành phố

Cập nhật: 07/11/2019 06:00

Công an thành phố thông báo lịch Lãnh đạo Công an thành phố tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp dân của Công an thành phố.

Đồng chí Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP.

Thời gian: Ngày 28/11/2019 (Thứ Năm).

Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 17h.

Địa điểm: Nơi tiếp dân CATP, số 2 Lê Đại Hành, Hải Phòng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749743
Trực tuyến: ...