"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao Cờ thi đua của UBND TP

Cập nhật: 01/01/2021 14:43