"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao Danh hiệu CSTĐ toàn ngành tặng 7 cá nhân

Cập nhật: 14/08/2020 17:01