"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Bùi Trung Thành - PGĐ chỉ đạo về công tác phân tuyến, địa bàn tuần tra kiểm soát

Cập nhật: 14/08/2020 10:08