"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP khen thưởng Phòng Cảnh sát đường thủy

Cập nhật: 10/06/2020 10:57