"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Lê Nguyên Trường - PGĐ, Thủ trưởng CQCSĐT CATP chúc mừng Đại hội Đảng bộ PC05

Cập nhật: 28/05/2020 12:12