"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT biểu dương CAH Cát Hải

Cập nhật: 12/05/2020 16:13