"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giám đốc Công an thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thủy Nguyên

Cập nhật: 12/05/2020 16:11