"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tá Lê Trung Sơn -PGĐ trao Quyết định nghỉ hưu cho lãnh đạo phòng

Cập nhật: 05/02/2020 15:06