"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao quà của Thành ủy và chúc Tết Đại tá Nguyễn Bình Doãn, nguyên UVBTV Thành ủy, Giám đốc CATP

Cập nhật: 17/01/2020 18:29