"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an khen thưởng đơn vị, cá nhân điều tra vụ giết chủ đầm rươi ở An Lão

Cập nhật: 17/01/2020 18:20