"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Lê Nguyên Trường - PGĐ, Thủ trưởng CQCSĐT CATP trao Quyết định Thủ trưởng CQCSĐT cho Thượng tá Trần Đình An - Trưởng CAQ Lê Chân

Cập nhật: 21/01/2020 09:07