"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giám đốc CATP chúc tết Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca- Nguyên UV BTV Thành ủy, nguyên Giám đốc CATP

Cập nhật: 21/01/2020 09:09