"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giám đốc Công an thành phố phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Canh Tý 2020

Cập nhật: 31/01/2020 10:05