"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP dự đại hội Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự

Cập nhật: 12/05/2020 16:12