"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Ban giám đốc CATP thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 20/05/2020 06:48