"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc CATP biểu dương các chiến sĩ đạt thành tích cao trong khóa huấn luyện

Cập nhật: 12/05/2020 16:14