"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giám đốc CATP chúc mừng BCH Đảng bộ Công an quận Hồng Bàng

Cập nhật: 12/05/2020 16:15