"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tá Lê Trung Sơn -Phó Giám đốc CATP chúc mừng Đại hội chi bộ 1 Phòng Xây dựng phong trào VANTQ

Cập nhật: 14/05/2020 17:08