"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giám đốc CATP chúc mừng nhân dịp ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế

Cập nhật: 14/05/2020 17:10