"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tá Lê Trung Sơn -Phó Giám đốc CATP chúc mừng Đảng bộ Phòng Xây dựng phong trào VANTQ

Cập nhật: 28/05/2020 12:11