"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tổ chức về nguồn, báo công tại Khu Lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Cập nhật: 08/06/2020 10:39