"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng , PGĐ dự Lễ thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương tại Công an huyện An Dương

Cập nhật: 18/06/2020 07:16