"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Cập nhật: 11/07/2020 14:07