"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cập nhật: 11/07/2020 14:08