"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Sơ kết 15 ngày đầu ra quân thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP

Cập nhật: 24/05/2019 17:06