"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an thành phố trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2020

Cập nhật: 01/01/2021 14:44