"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng BCA trao Quyết định

Cập nhật: 25/03/2019 16:27