"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công khai số điện thoại đường dây nóng Công an thành phố

Cập nhật: 13/04/2021 07:35

Từ ngày 15/10/2020, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng (0818 131 131) và tiếp nhận xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hải Phòng. Số điện thoại đường dây nóng đã được niêm yết công khai ở tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại Công an các đơn vị, địa phương.

Công an thành phố Hải Phòng sẵn sàng tiếp nhận 24/24h những phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cũng như việc chấp hành quy trình, quy chế công tác của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hải Phòng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14655465
Trực tuyến: ...