"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật: 26/01/2021 07:27

Ngày 25/01/2021, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi kiểm tra

Sau khi nghe Công an các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trực tiếp kiểm tra việc kết nối truyền tín hiệu hình ảnh, âm thanh giữa các Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội và cho biết thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng: “Đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư rất hài lòng về công tác bảo đảm ANTT phục vụ phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng”. 

Toàn cảnh buổi kiểm tra

II của Đảng, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị bảo đảm tốt nhất tín hiệu đường truyền hình ảnh, âm thanh kết nối giữa các Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tập trung cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội. Tổ chức phương án phân luồng các tuyến đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân. 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật, phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình diễn biến thời tiết, chăm lo sức khoẻ, điều kiện đảm bảo phục vụ công tác trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là các lực lượng trực tiếp ngày, đêm thường trực tại các mục tiêu trọng điểm.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8514285
Trực tuyến: ...