"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trường Cao đẳng y tế: Duy trì hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự

Cập nhật: 09/04/2021 07:14

Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Ths Hoàng Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng tổng kết năm 2020 và phát động thi đua năm 2021

Năm 2020, với sự phối hợp kịp thời của các phòng chức năng Công an thành phố, Công an quận Lê Chân và Công an phường Trần Nguyên Hãn, Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng đã xây dựng, triển khai hiệu qur phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác chính trị nội bộ luôn được giữ vững qua tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của viên chức, người lao động, không để phần tử xấu kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra, Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt mục tiêu "3 giảm, 2 không" đồng thời phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...Trường thường xuyên giao dục, quản lý tốt học sinh, sinh viên; duy trì hoạt động của các mô hình "Phòng học tự quản", "Lớp tự quản", "Nhóm tự quản" và "Lắng nghe ý kiến phản hồi từ người học"... do đó năm 2020 nhà trường không có học sinh sinh viên vi phạm pháp luật.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Trong năm qua, nhà trường cùng các học sinh tiếp tục giành nhiều thành tích nổi bật như Chủ tịch UBND thành phố tặng 01 bằng khen cho tập thể cán bộ, giảng viên về thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh, đào tạo; 01 cơ fthi đua xuất sắc cho 01 tập thể trong trường; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc trường và 01 bằng khen cho 01 cá nhân. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển, nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 06 cá nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân. Tại hội nghị Ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, các đơn vị trong trường đã ký kết giao ước thi đua xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749742
Trực tuyến: ...