"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an huyện Thủy Nguyên: Thông báo 96 phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông hết thời hạn tạm giữ lần 1

Cập nhật: 24/05/2022 08:00

Công an huyện Thủy Nguyên hiện đang tạm giữ  96 xe mô tô, xe gắn máy(Có danh sách kèm theo), là phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã hết thời hạn tạm giữ theo quy định của Pháp luật. Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, Công an huyện Thủy Nguyên thông báo cho người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên đến Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên để giải quyết (Địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Số điện thoại: 0225.3774077). Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo (Căn cứ điểm b, khoản 65, Điều 1 luật 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012), người điều khiển, chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên không đến để giải quyết thì Công an huyện Thủy Nguyên lập hồ sơ xử lý theo quy định của Pháp luật.

Thông báo này được niêm yết công khai tại phòng tiếp dân của Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên.

STT

BIỂN SỐ

NHÃN HIỆU

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

16N4 - 5775

 SOEM

RRKWCH0UM7XS18394

VTT08JL1P52FMH018394

2

98M4-4386

HONDA

RMN0CH6MN5H002414

VAVLC152FMH104414

3

Không BKS

 WIVERN

RNDWCH1ND71A08229

VDGZS152FMH-WL*008229*

4

29N6-6068

YAMAHA

BE44F – VN104062

E419 – VN104062

5

16P1-5325

YAMAHA

RLCS5C6309Y219290

5C63 - 219284

6

14K6-2116

YAMAHA

RLSBE49L040152597

E432 – VN152597

7

Không BKS

 VICTORIA

RL9GCB9UMLBL01169

 VBL139FMBY2901169

8

15AF-043.95

 BOSSCITY

RL8CCB2UMG1000494

RL8139FMBT5SG000494

9

15G1-127.25

YAMAHA

RLCN5P110CY451396

5P11 - 451402

10

15G1-011.73

YAMAHA

RLCN5P110AY276127

5P11 – 276131

11

14AY-014.12

DETECH

RPEVCB4PEJA417102

VDEJQ139FMB-3417102

12

34M4-0542

YAMAHA

RLCS3S4106Y017598

3S41 - 017598

13

15H1-005.53

YAMAHA

RLCS5C640BY400187

5C64 - 400188

14

16H4-7110

HONDA

có dấu vết hàn, ký tự còn lại:YAA*00986*.

1050FMG – 3*10375064*

15

16N2-8856

HONDA

RLHJF18077Y558582

JF18E - 5058664

16

14Z1-131.24

YAMAHA

RLCS16S209Y094211

16S2 – 094216

17

Không BKS

DETECH

RPECCB1UMGA014696

VDEJQ139FMB014696

18

16H2-7046

 DRUM

DL100*200120291*

LC150FMG*01846291*

19

15G1-075.61

YAMAHA

RLCJ5B950BY100796

5B95 - 100681

20

15G1-008.20

YAMAHA

RLCL44S10AY018445

44S1 – 018448

21

15C1-214.72

HONDA

RLHJA3201EY028320

JA32E - 1059776

22

15AF-088.63

 ESPERO

RPESCB2PEKA366602

VDEJQ139FMB - 2366602

23

15G1-034.67

SYM

RLGKA12GDBD068079

VMVTBA – D068079

24

15AE-000.70

ESPERO

RPEWCB1PEDA*030040*

VLKJC150FMG-2*000119168*

25

16H4-1752

HONDA

VTMPCH102YT026893

1P50FMH*10244697*

26

16N1-3431

HONDA

RMNWCH9MN7H004478

VHLFM152FMH - V104478

27

16M4-4866

HONDA

RMNWCHRMN6H000216

VHLFM152FMH - V130216

28

16K8-3620

YAMAHA

RLCN5VD104Y034760

5VD1 - 34760

29

16M1-5641

YAMAHA

RLCS16S209Y066829

16S2 - 066836

30

16L9-0454

HONDA

RLHHC09026Y095362

HC09E - 6095304

31

15AF-108.36

ESPERO

RPEVCBJPEMA 496450

VDEJQ139FMB - C496450

32

15AF-106.47

VICTORIA

RL9BCB3UMLBL00191

VBL139FMBT8300191

33

16L2-3079

HONDA

*ZDCKF05A04F076313*

HI-KF03E*0065980*HIKGG

34

Không BKS

 CUPJAPAN

RR6DCB8UMDT491763

VZS139FMB*491763*

35

15AF- 104.99

ESPERO

RPEUCBEPELA206943

VDEJQ139FMB - 7206943

36

Không BKS

HONDA

RLHHC09076Y034640

HC09E - 6034682

37

16M9-4904

YAMAHA

RLCJ5B9307Y029626

5B93 - 029626

38

15AF-002.37

 

RL8DCB5HYC1003108

RL8139FMBL5SC003108

39

16R3-0697

HONDA

RLHJF1805AY506309

JF27E - 0525545

40

89H4-1930

HONDA

VPDBCH013PD025397

VPD0R152FMH*00025397*

41

15AF-010.76

 CUPJAPAN

RR6DCB8UMDT481517

VZS139FMB*481517*

42

15AF-006.28

 ESPERO

RPEWCB1PEEA*037381*

VDEJQ139FMB*037361*

43

34F5-2763

HONDA

DY100 1208045

150FM1208045

44

15AF-028.28

 VIETTHAI

RMNCCB3N4GH000282

VHL139FMBVT - 1000876

45

Không BKS

HONDA

RMTDCH0HY7C011380

VMT1P52FMH - A*015880* 

46

16M8-3047

HONDA

RLHHC09027Y827653

HC09E – 6646075 

47

Không BKS

HONDA

RRKDCG0TT5XC00676

VTTJL1P50FMG-V000676

48

15AA-214.94

ESPERO

 RPEUCBEPELA203495

VDEJQ139FMB-7203495

49

15K1-296.39

YAMAHA

RLCN5P110AY239049

5P11 - 239053

50

15B2-000.49

HONDA

RLHHC09036Y238433

HC09E - 6238464

51

16P1-6110

YAMAHA

RLCS5C6409Y127654

5C64 - 127655

52

Không BKS

HONDA

RLHHC12089Y531684

HC12E - 1575854 

53

15AF-021.57

 ESPERO

RPEKCB3PEHA307095

VDEJQ139FMB-2307095

54

34N5-0294

HONDA

RRKDCG1TT6XB01098

VTT18JL1P50FMG001098

55

16R1-9877

HONDA

VHTDCHOG5UM001275

VTTHTJL1P52FMH - A01284 

56

27Z1-209.24

HONDA

RLHJA3906HY319888

JA39E - 0319919

57

Không BKS

JIULONG

LTBXCGLFD1L*022242*

LC150FMG*01258982*

58

15AF-000.42

 

RL8DCB5HYC1000185

 RL8139FMBL5SC000185

59

15AF-106.86

DETECH

RPEDCB4PELA811410

VDEJQ139FMB-3811410

60

16F1-8474

HONDA

C100MS - 0065986

C100MSE - 0065986

61

34L3-8764

HONDA

VPDBCH013PD040696 (số đóng lại)

VPDOR152FMH*00040696*

62

17H9-8065

YAMAHA

NXT - 25495

5TY - 224673 

63

16R1-8494

YAMAHA

 RLCS5C640AY307736

5C64 - 307738 

64

16L6-1463

SYM

RLGH125FD5D010849

VMM9BD - D010849

65

15B1-194.86

YAMAHA

RLCJ5B9608Y037261

5B96 - 037261

66

16L4-8578

YAMAHA

 RLCN2B5205Y025704

2B52 - 25704

67

Không BKS

YAMAHA

RLCE55P10DY335088

55P1 - 335107 

68

38F3-7131

HONDA

VTAPCG052TA-001470

ZS150FMG-2*22A00704*

69

15AF-026.14

BOSSCITY

RL8DCB5UMG1000348

RL8139FMBL5SG000348

70

15AF-086.35

DETECH

RPEDCBVUMJA800344

VDEJQ139FMB – 3800344

71

30H4-4133

YAMAHA

RLCJ5B9507Y003749 (số đóng lại)

5B95 - 003749  (số đóng lại)

72

89F7-5839

YAMAHA

5SD2 - 21233

5SD2 - 21233

73

16K9-1610

YAMAHA

RLCM5WP404Y003022

5WP4 - 03022

74

16N1-0595

YAMAHA

RLCS5C6107Y121146

5C61 - 121146

75

16L5-5956

YAMAHA

RLCN2B5205Y052905

2B52 - 052905

76

23K1-6440

HONDA

FMG190022-89

23K16440

77

15G1-011.65

YAMAHA

RLCS16S10AY082159

16S1 – 082163

78

16K9-3721

HONDA

VPDBCH034PD404485

VPF1P52FMH-3*40004485*

79

14P8-2362

HONDA

RLHHA080X8Y079436

VHA08E - 1095412

80

14U1- 044.44

HONDA

RLHJF18068Y632544

JF18E - 5234970

81

16L4-2613

SYM

RLGMB11BD4D000371

VMVA1B - D000371

82

15AF-002.56

 

RL8DCB5HYC1001830

RL8139FMBL5SC001830

83

15AF-093.18

 WAYEINDONA

RL9BCBWUMKBG01116

RNA1P39FMB - 2V01116

84

15G1-261.27

YAMAHA

RLCJ5B950AY064368

5B95 - 064368

85

16F4-9382

SUZUKI

BE42D - VN121052

E412 - VN121052

86

15G1-136.86

YAMAHA

RLCE1S9A0CY021876

1S9A - 021894

87

15AF-047.83

 DAELIMIKD

RLPCCB1UMGB002080

VZS139FMB*405080*

88

15B2-534.79

YAMAHA

RLCN5P110AY145547

5P11 - 145547

89

15AF-096.91

 DREAMTHAILANNA

RL9DCB6UMLBG02765

RL9FM1P39FMB - D02765

90

16K6-5914

 YAMAHA

5SD1 - 15445

5SD1 - 15445

91

16K6-0933

HONDA

VKVDCH033UM003759

VLFKV1P52FMH - 3*3F403759*

92

16K9-2075

HONDA

VTTDCH014TT*009351*

VTTJL1P52FMH-B009351 

93

98M5-5180

YAMAHA

RLCS3S3106Y101729

3S31 - 101729

94

14K6-9096

EMPIRE

VTTDCH0R4TT*002524*

VTTJL1P52FMH-F002524

95

51V3-0132

YAMAHA

RLCN2B5205Y049125

2B52 - 049125

96

16N8-1123

YAMAHA

RLCS5C6408Y065132

5C64 – 065132

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749787
Trực tuyến: ...