"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy và phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật: 08/06/2021 09:36

Ngay từ đầu năm 2021, Đảng bộ Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa gắn với tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tuyến đường sông quản lý cũng như cuộc vận động xây dụng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; Nghị định 132/ 2015/NĐ-CP, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực đảm bảo TTATGT đường thủy cho các chủ bến, chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy.

Trạm Bạch Đằng Phòng Cảnh sát đường thủy tặng áo phao và tuyên truyền ATGT đường thủy cho các chủ bến, chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy

Để thực hiện tốt các nội dung công tác tuyên truyền, đơn vị chỉ đạo các Đội, trạm xây dụng kế hoạch, tổ chức ký cam kết thực hiện đến 100% CBCS. Trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn đon vị đã tổ chức tuyên truyền tới 19.163 lượt người tham gia giao thông bằng các hình thức phát tờ roi cho người tham gia giao thông; thông qua công tác xử phạt vi phạm hành chính hay công tác tình nghĩa của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn...

Ngoài ra, đơn vị tăng cường bố trí CBCS tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các của ngõ ra, vào thành phố; hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho 19.163 lượt phưong tiện. Đon vị cũng đã phát hiện, ngăn chặn, yêu cầu 190 lượt phương tiện đò nhỏ, thuyền cá đi từ phía địa bàn có dịch không đi sang địa bàn Hải Phòng và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch; lập hồ sơ vi phạm hành chính, chuyển UBND xã Tam Hung, huyện Thủy Nguyên ra quyết định xử phạt 01 trường hợp vi phạm Nghị định số 176/2013/NĐ- CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với số tiền 2 triệu đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10185252
Trực tuyến: ...