"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố

Cập nhật: 25/10/2019 08:01

Theo Ban ATGT thành phố, hiện tại, trên địa bàn thành phố đang tồn tại 3 điểm đen và 95 điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông Trong đó, trên QL.10 có 1 điểm đen là khu vục nút giao giữa QL.10 và đường huyện 25, thuộc huyện Tiên Lãng và 14 tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Trên QL.5 có 1 điểm đen (tại nút giao Ắc Quy) và 34 điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện có 1 điểm đen (tại nút giao với ĐT.356). Các tuyến đường tỉnh, đuờng đô thị có 38 điểm tiềm  ẩn mất an toàn giao thông.

Đội CSGT đường sắt điều tiết giao thông tại lối đi tự mở km 87 +400 thuộc địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương thời điểm tàu hỏa đi qua

Về công tác sửa chữa, khắc phục, Sở Giao thông vận tải đã thống kê, đề xuất và hiện nay đang được các đơn vị chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục, sửa chữa trên các tuyến QL và đường Tân Vũ - Lạch Huyện. Việc giải quyết 38 điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên các tuyến đường do thành phố quản lý, UBND thành phố đã bố trí nguồn kinh phí thực hiện tại 10 điểm. Sở Giao thông vận tải đang triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản để thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Còn 5 điểm khác do kinh phí đầu tư lớn nên phải lập dự án đầu tư hoặc thuộc các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng giao thông và được UBND TP giao cho quận, huyện giải quyết. Ngoài ra, 4 điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông khác thuộc các tuyến huyện lộ (cấp huyện quản lý), Sở Giao thông vận tải đã xây dựng khái toán thực hiện với kinh phí khoảng 3,32 tỷ đồng và thông báo cho địa phương xây dựng kế hoạch giải quyết.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14655199
Trực tuyến: ...