"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Những thay đổi trong quy định về kinh doanh vận tải bằng Taxi

Cập nhật: 17/04/2020 08:00

Ngày 17/01/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành ngày 01/4/2020 nhưng một số lái xe taxi và doanh nghiệp vẫn chưa kịp thời nắm bắt, tìm hiểu những quy định mới liên quan đến ngành nghề của mình nên khi bị kiểm tra, xử lý thì bị bất ngờ.

Về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi các điểm a, b khoản 1 điều 6 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP nêu rõ:

 a) Phải có phù hiệu “XE TAXI” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe;

b) Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE TAXI” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE TAXI” là 06 x 20 cm.

Được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe với kích thước tối thiểu là 12 x 30 cm. Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE TAXI” trên kính phía trước và kính phía sau xe.

Hộp đèn xe taxi

Như vậy việc lựa chọn hình thức dán cụm từ “xe taxi” hay hộp đèn với chữ “Taxi” là do ý chí chủ quan của mỗi lái xe và doanh nghiệp nhưng bắt buộc phải có 1 trong 2 hình thức này. Nếu không thực hiện sẽ vi phạm điểm d, khoản 4, Điều 28, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức. Tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 01 tháng đến 03 tháng (nếu có hoặc đã được cấp) đối với xe vi phạm. Biện pháp khắc phục: Buộc phải gắn hộp đèn với chữ: “Taxi” hoặc buộc phải niêm yết cụm từ “Xe taxi” theo đúng quy định.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10507961
Trực tuyến: ...