"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phạt 161 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cập nhật: 03/06/2020 17:00

Trong ngày 2-6, Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an ninh trật tự, bố trí phân công lực lượng tuần tra, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly Cơ sở điều trị 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đối với 98 người. Trong ngày, tiến hành xử lý 161 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 181.800.000 đồng, tạm giữ 2 xe ô tô, 12 xe mô tô, 2 xe máy điện.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5332585
Trực tuyến: ...