"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tuyên truyền trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống dịch Covid-19 tới 21.296 người

Cập nhật: 21/09/2021 07:39

Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành về TTATGT đường thủy nội địa, gắn với tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng, chống bệnh dịch Covid-19. Cụ thể, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật GTĐT nội địa, Nghị định 132/2015/NĐ-CP, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực đảm bảo TTATGT đường thủy cho các chủ bến, chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy; tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh dịch Covid-19, gắn với duy trì, thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Tiêu biểu, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho người dân làng chài trên khu vực sông cấm, thuộc phường Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Phòng Cảnh sát đường thủy hướng dẫn, tuyên truyền chủ phương tiện quy định về TTATGT đường thủy nội địa kết hợp phòng, chống dịch Covid-19

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, các đội, trạm, tổ công tác thuộc đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền quy định về TTATGT đường thủy nội địa, phòng chống Covid-19 tới 21.296 lượt người tham gia giao thông bằng các hình thức phát tờ rơi cho người tham gia giao thông và qua công tác tình nghĩa của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12807662
Trực tuyến: ...