"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chung tay xây dựng văn hóa giao thông đường thủy

Cập nhật: 15/09/2021 07:08

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy – CATP đẩy mạnh thực hiện công trình phục vụ nhân dân tiêu biểu mang tên “Bến phà Máy Chai – An Lư văn hóa, an toàn”, đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy và tặng phao cho người dân trên tuyến sông Cấm

Để thực hiện công trình, đơn vị đã giao cho CBCS Phân Đội 2 phối hợp với Chi đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện tàu thuyền, bà con ngư dân chấp hành tốt quy định của pháp luật về TTATGT đường thủy; nhắc nhở chủ phà vận động hành khách lên xuống phà an toàn, ứng xử văn minh, lịch sự.

Đơn vị duy trì công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến đường thủy

Đồng thời, Phân Đội 2 phối hợp với UBND phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) tăng cường nắm bắt tình hình ANTT khu vực bến phà; vận động 21 hộ dân thuyền chài tại khu vực cầu Thủy Tinh, cống Máy Điện chấp hành tốt việc khai báo nhân khẩu tạm trú, tạm vắng; tổ chức diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ trên sông Cấm; vận động 100% thuyền viên, nhân viên bến phà ký cam kể chấp hành nghiêm túc TTATGT đường thủy, tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT, góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông đường thủy, qua lại bến phà an toàn, chung tay xây dựng văn hóa giao thông đường thủy…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10185766
Trực tuyến: ...