"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công bố quyết định công tác tổ chức cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt

Cập nhật: 05/11/2019 10:02

Sáng 4-11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc CATP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đội, trạm trực thuộc. Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP tới dự.

Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP trao quyết định của Giám đốc CATP tới các tập thể, cá nhân

Tại Quyết định của Giám đốc CATP đã bố trí, sắp xếp lại mô hình tổ chức cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt theo quy định.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714019
Trực tuyến: ...