"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Hậu cần CATP: Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 03/03/2021 09:59

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lực lượng CATP và trên địa bàn thành phố, từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Hậu cần CATP đã tham mưu Giám đốc CATP, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 CATP các công tác về phòng, chống dịch Covid-19 trong lực lượng Công an thành phố.

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2, Phòng Hậu cần tổ chức công bố và chúc mừng Bệnh viện CATP có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi "Điều dưỡng viên CAND giỏi" năm 2020 do Bộ Công an tổ chức

Theo đó, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc CATP ban hành Quyết định về việc phân công CBCS, nhân viên y tế, nhân viên lao động phục vụ tại khu cách ly tập trung, Quy định về tổ chức hoạt động của Khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Đồ Sơn. Khảo sát, kiểm tra và sửa chữa đối với các phòng nghỉ, rà soát, cấp xuất cấp bổ sung các trang thiết bị vật tư…bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu và các điều kiện khác phục vụ CBCS, công nhân viên, lao động hợp đồng phục vụ người bị cách ly.

Cán bộ chiến sỹ đơn vị phục vụ người cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Đồ Sơn

Tính đến ngày 28/2/2021, khu cách ly đã tiếp nhận, phục vụ, bảo đảm an toàn và hoàn thành cách ly cho 82 công dân, không có trường hợp dương tinh. Hiện, trung tâm đang tiếp tục tổ chức cách ly cho 66 công dân, sức khỏe ổn định.

Bên cạnh đó, Phòng Hậu cần cũng hướng dẫn các tổ công tác của CATP tại các khu cách ly tập trung, các chốt điểm của ngõ thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, thành lập 3 tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch, 1 đội cơ động phòng, chống dịch, dự phòng 3 tổ cấp cúu ngoại viên, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321012
Trực tuyến: ...