"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xây dựng mô 13 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 14/04/2021 07:56

Trong quý 1/2021, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - CATP chủ động tham mưu, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xây dựng mới 13 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó hướng vào mục tiêu bám sát cơ sở, phát động mạnh mẽ quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Công an quận Ngô Quyền tham mưu cho chính quyền địa phương xây dưng mô hình "Toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19"

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên 475 mô hình, tổ chức sơ, tổng kết 8 mô hình và triển khai nhân rộng 1 mô hình có sức lan tỏa cao...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8515112
Trực tuyến: ...