"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số Công an thành phố tổ chức tập huấn nghiệm vụ tổng điều tra dân số năm 2019

Cập nhật: 15/03/2019 07:31

Sáng 14-3, tại Trung tâm Huấn luyện & Bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số CATP tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số trong CATP năm 2019. Thượng tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị.

 


Thượng tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại buổi tập huấn

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm 1 lần. Qua tổng điều tra sẽ cung cấp nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ đánh giá hình hình, xây dựng chiến lược, sách lược liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.  Xác định công tác trên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lấy kết quả đó làm cơ sở phục vụ cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, thành phố trong hoạch định chính sách phát triển KT-XH trong giai đoạn tiếp theo, CATP đã chủ động đề ra phương án thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP. Theo đó, lộ trình của cuộc tổng điều tra dân số sẽ chia thành 4 giai đoạn, gồm: chuẩn bị, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức tổng điều tra và xử lý thông tin, tổng hợp số liệu để báo cáo.
Tại buổi tập huấn, đội ngũ điều tra viên (ĐTV) Công an các đơn vị, địa phương được tập huấn theo các nhóm đối tượng điều tra. Cụ thể, nhóm 1 gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an, hợp đồng không xác định thời hạn đang công tác và đang chờ nghỉ hưu; nhóm 2 gồm bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn lệnh bắt giam đang bị tạm giam trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ của Công an các quận, huyện.
Để cuộc tổng điều tra diễn ra an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP, đề nghị: các thành viên trong Ban Chỉ đạo CATP căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo kế hoạch. Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, tổ chức nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, tài liệu, nơi làm việc, các cơ quan, đơn vị nơi diễn ra các hoạt động tổng điều tra; chú ý các địa bàn phức tạp về ANTT, đặc biệt là đối với các trại tạm giam, nhà tạm giữ, nơi xử lý tài liệu.Sau hội nghị này, các ĐTV tham dự hội nghị sẽ về tự tổ chức tập huấn cho các ĐTV là cán bộ đội Tham mưu tổng hợp hoặc đội Chính trị Hậu cần chưa được tập huấn tại đơn vị. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện tổng điều tra.Thời gian bắt đầu từ 0h ngày 1-4 đến ngày 25-4-2019.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713721
Trực tuyến: ...