"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Các đơn vị Công an thành phố giao ban xây dựng lực lượng quý I

Cập nhật: 08/03/2019 16:29

* Chiều 7-3, Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần (TM-XDLL-HC) to chức giao ban xây dựng lực lượng quý 1/2019. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách CATP dự và chỉ đạo hội nghị.


 

Quý I, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo các đơn vị trong Khối TM - XDLL - HC đã triển khai hiệu quả các mặt công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế diễn ra trên địa bàn; phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Trong quý I, đã có 104 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách CATP đánh giá cao công tác chủ động tham mưu, kiểm tra, đôn đốc của toàn khối. Trong quý II, các đơn vị cần chủ động nắm tình hình tư tưởng, thực hiện Gông trình phần việc đề ra một cách cụ thể; chủ động tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy trình công tác; đề cao tính sáng tạo trong công tác chuyên môn...
Tại buổi giao ban, đã có 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.
* Sáng 7-3, Khối cảnh sát  nhân dân tổ chức hội nghị giao ban công tác XDLL quý 1 năm 2019. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong quý 1, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khối CSND đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP trên các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL, công tác chuyên môn và phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Kết thúc thi đua quý 1, đã có 13/13 đơn vị trong khối xếp loại A; 13 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
Trong quý 2 năm 2019, khối CSND đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thục hiện có hiệu quả các công trình, phần việc phục vụ nhân dân; phong trào thi đua “Hai quản, Ba giữ’ và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2019, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách CATP yêu cầu các đơn vị khối CSND  tiếp tục đổi mới nội dung, hình thúc thi đua; tăng cường nắm chắc tình hình tư tưởng, quản lý chặt chẽ CBCS, nhất là đối với chiến sỹ trẻ, phòng ngừa tiêu cực, vi phạm, gắn công tác này với việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 2789 của Giám đốc CATP...
* Trước đó, vào chiều 6-3, Khối Công an quận đã tổ chúc hội nghị giao ban công tác XDLL và phong trào thí đua “Vì ANTQ” qúy 1 nãm 2019. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách CATP chủ trì hội nghị.

 

Qúy 1 năm 2019, công an 7 quận trên địa bàn thành phố đã tập trung thục hiện hiệu quả các mặt công tác XDLL và phong trào thi đua “Vì ANTQ”, nhanh chóng điều tra, khám phá nhanh các vụ án; triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chúc, bộ máy của lục lượng CAND. Kết thúc thi đua qúy 1, có 7/7 đơn vị khối Công an quận xếp loại A; 7 tập thể và 14 cá nhân được biểu dương.
Trong quý 2,7 công tác trọng tâm XDLL và phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được khối Công an quận đề ra, trong đó đẩy mạnh đảm nhận các mô hình, công trình phần việc phục vụ công tác, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn...
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách CATP yêu cầu trong qúy 2, các đơn vị cần tăng cường quản lý chặt chẽ CBCS gắn vói việc thực hiện Kế hoạch số 2789 của Giám đốc CATP; nghiên cứu đổi mới các công trình, phần việc phục vụ nhân dân; quan tâm thục hiện tốt hơn công tác thi đua - khen thưởng để kịp thời cổ vũ, động viên CBCS.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714045
Trực tuyến: ...