"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đảng ủy Công an thành phố: 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 02/07/2020 06:54

Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Đảng ủy CATP về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an Hải Phòng, tính đến ngày 30-6, 30/30 (đạt 100%) chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATP và 15/15 Đảng bộ Công an các quận, huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Trước đó, Đảng ủy CATP đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ CATP; công tác bảo đảm ANTT, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CATP tại hội nghị Đảng ủy CATP triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đảng ủy CATP đã thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần và tổ giúp việc các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI. Cho đến nay, các Tiểu ban đã dự thảo xong Văn kiện Đại hội Đảng bộ CATP và tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP qua chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2020- 2025, xin ý kiến Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy cho chủ trương về Đề án nhân sự và lịch tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI.

Đảng ủy CATP cũng triển khai Đề án phân bổ đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lấn thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cơ sở trực thuộc; tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy CATP đã chỉ đạo tổ chức thành công 3 Đại hội điểm tại Đảng bộ Thanh tra CATP, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Đảng bộ Phòng An ninh điều tra - CATP, bảo đảm thực hiện đúng quy định và tiến độ theo tinh thần của các Chỉ thị, Thông tri và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, của Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao.

Trong số 30 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CATP đã tổ chức Đại hội, có 17/30 Chi, Đảng bộ trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội. Đảng ủy CATP cũng đã ra quyết định chuẩn y theo quy định đối với Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy ban kiểm tra các chi, đảng bộ đã tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714038
Trực tuyến: ...