"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đảng ủy Công an thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật: 18/10/2019 07:00

Trong 2 ngày 17, 18-10, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp trong Công an Hải Phòng. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục X03 – Bộ Công an.

 

Đại biểu dự khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp

Thời gian qua,  Đảng ủy CATP quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của Đảng ủy CATW và Thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy CATP đã có nhiều chủ trương, giái pháp thiết thực, hiệu quả không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng thành phố và đất nước. Trong đó, Đảng ủy CATP luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, cán bộ đảng viên trực tiếp làm công tác Đảng về các văn bản, quy định về công tác Đảng, giúp cán bộ làm công tác Đảng nắm vững và tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao tại các tổ chức, cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ CATP. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng trong Đảng bộ CATP về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên, đồng thời giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP khẳng định, việc tập huấn cũng giúp nắm vững các nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các Thông tri chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy CATW và Thành ủy Hải Phòng về Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng ở cấp mình, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713422
Trực tuyến: ...