"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đảng ủy Công an thành phố tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật: 21/01/2020 15:38

Sáng ngày 21-1, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP, Phó giám đốc CATP; Vũ Hữu Cần, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khai mạc

Năm 2019, UBKT Đảng ủy CATP triển khai xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy CATP, quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện BTV Đảng ủy CATP quản lý; triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của BCH Trung ương Đảng về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trong toàn Đảng bộ CATP.

Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy - Vũ Hữu Cần phát biểu tham gia ý kiến về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020 của UBNK Công an thành phố 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP cũng làm tốt công tác phối hợp với UBKT các quận, huyện ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại đảng bộ một số đơn vị Công an cấp quận, huyện. UBKT Đảng ủy CATP hướng dẫn các tổ chức, cơ sở Đảng bầu bổ sung ủy viên, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2015 – 2020 sau khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể kiện toàn theo mô hình tổ chức mới; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Năm 2020, UBKT Đảng ủy CATP đề ra 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng trong toàn Đảng bộ CATP, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của các Cấp ủy, UBKT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Vũ Hữu Cần đề nghị các Cấp ủy cần thống nhất nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn, kiểm tra tại các tổ chức, cơ sở Đảng; chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các Cấp ủy về kiểm tra, giám sát trong chi, đảng bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, có biện pháp chủ động phòng ngừa vi phạm. Trước mắt, UBKT các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, góp phần phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10508229
Trực tuyến: ...